Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица, по Проект BG05M9OP001-1.008-1941 „По-безопасен труд в УМБАЛ-Бургас АД”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура "Добри и безопасни услов

Процедура №00301-2017-0009

Срок: 22 Декември 2017 9:08 - 18 Януари 2018 9:08

Електронна преписка