Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ВБИ

Болничната комисия за профилактика на вътреболничните инфекции /БКПВБИ/ има следните функции:

  1. Разработва програма за профилактика на ВБИ, която предоставя на ръководителя на заведението за утвърждаване и осигуряване на изпълнението й.

  2. Приема ежегодно система за продължителна квалификация на персонала във връзка с профилактиката на ВБИ, която утвърждава ръководителя на заведението.

  3. Комисията заседава при възникване на взрив от ВБИ в лечебното заведение и предприема незабавни мерки.

  4. Приема на всяко тримесечие отчета на лекаря по контрола на вътреболничните инфекции.

  5. Разработва антибиотична политика на болницата ежегодно и следи за изпълнението й.

  6. При повишена заболеваемост от ВБИ комисията предлага да се извършват изследвания на засегнатите отделения и взема съответните противоепидемични мерки, включително и саниране на носителството.

  7. Обсъжда дезинфекционната политика на болницата, като я предоставя на ръководителя на заведението за приемане и утвърждаване.

  8. Обсъжда препоръките и предписанията, направени при контрола на РИОКОЗ на всяко тримесечие.

  9. Приема отчета за регистрацията на ВБИ и предлага на ръководството мерки за подобряването му.

  10. Приема параклиничен минимум във връзка с възможността от възникване на ВБИ при приемането на болните.