Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отделение по нефрология

Телефонни номера в отделението

Началник отделение 056 831-981
Лекарски кабинет ІІІ етаж 056 894-854
Медицински сестри ІІІ етаж 056 894-855
Медицински секретар 056 894-975

Специалисти в отделението

Д-р Златина Георгиева Миринчева

Началник - отделение, лекар
специалност: вътрешни болести, нефрология

Д-р Петър Георгиев Петров

Лекар
специалност: вътрешни болести

Д-р Николета Иванова Балабанова-Кондева

Лекар
специалност: нефрология, вътрешни болести

Д-р Дияна Хамис Албелтажи

Лекар
специалност: нефрология

Д-р Христинка Красимирова Борисова-Жечева

Лекар
специалност: специализант нефрология

Д-р Кенан Байрами

Лекар
специалност: специализант нефрология

Надежда Георгиева Дойчева

Старша медицинска сестра

Отделението работи по следните клинични пътеки, като се спазват в пълен обем медицинските стандарти съгласно НЗОК:

КП №61 - Остър и обострен хроничен пиелонефрит. Лекуват се пациенти с пикочни инфекции, включително и усложнени пиелонефрити - уросепсис, налична уростаза, хидронефроза и пациенти бъбречно трансплантирани.

КП №66 - Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години. Лекуват се пациенти с олигоанурия с протеклите от ОБН усложнения - хиперхидратация, диселектролитемия, с нарушен КГА-ацидоза, изразен анемичен синдром, тежка, неовладяема хипертония и насложена пикочна инфекция.

КП №68 - Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години. Лекуват се пациенти с регистрирана новооткрита ХБН или налична обострена или терминална ХБН и свързаните с нея усложнения - олигоурия с хиперволемия, със или без прояви на мозъчен оток, уремичен перикардит, уремична кардиомиопатия, ренална анемия, тежка метаболитна ацидоза и тежки метаболитни нарушения, изразена хиперхидратация с прояви на сърдечна декомпенсация, малигнизация при артериалната хипертония, нефрогенен асцит, диализен перитонит. Извършва се подготовка при пациентите с терминална ХБН за включване на хрониодиализа.

КП №74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика. Лекуват се пациенти с регистрирана бъбречна колика, неовладяваща се в амбулаторни условия, неусложнена и усложнена на фона на уролитиаза и фебрилитет.