Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за оповестяване на ценови предложения за „Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Бургас"АД."

Процедура №31

Срок: 21 Февруари 2013 0:00 -

           На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисия определена със Заповед № VІ - Р - 429/11.09.2012г.. на изпълнителния директор на „МБАЛ - Бургас" АД, уведомява участниците в процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на  "МБАЛ-Бургас"АД.", че оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 01.03.2013г. в 10:00 ч. в аулата на болницата, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, административен корпус, ет.1.

 

 

 

                                                                     Председател: Ир. Петкова

 


Електронна преписка