Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за оповестяване на ценови предложения за доставки на лекарства за инвитро център

Процедура №23

Срок: 25 Януари 2013 0:00 -

           На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисия определена със Заповед № VІ - Р - 22 /08.01.2013 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ - Бургас" АД, уведомява участниците в процедура по реда на ЗОП, с предмет: Доставка на лекарства /съгласно спецификация/  за нуждите на ин-витро сектор при „Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД", че оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 05.02.2013г. в 11:00 ч. в аулата на болницата, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, административен корпус, ет.1.

 

 

 

                                                                     Председател: Ир. Петкова

 


Електронна преписка