Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за оповестяване на ценови предложения в процедура за избор на охранителна фирма

Процедура №21

Срок: 18 Януари 2013 0:00 -

           На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисия определена със Заповед № VІ - Р - 552/30.11.2012г. на изпълнителния директор на „МБАЛ - Бургас" АД, уведомява участниците в процедура по реда на ЗОП, с предмет: Денонощна физическа невъоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество и  сградния фонд на „МБАЛ - Бургас" АД и  осигуряване на пропускателен режим в сградите на болницата", че оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 28.01.2013г. в 11:30 ч. в аулата на болницата, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, административен корпус, ет.1.

                                                                                                                       Председател: Ир. Петкова

 


Електронна преписка