Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за оповестяване на ценови предложения в процедура с предмет: „Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на Отделение по трансфузионна хематология при “МБАЛ-Бургас”АД.”

Процедура №47

Срок: 05 Юли 2013 0:00 -

           На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисия определена със Заповед № VІ – Р - 309 /25.06.2013 на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас” АД, уведомява участниците в процедура по реда на ЗОП, с предмет„Периодични доставки на  медицински консумативи за нуждите на  Отделение по трансфузионна хематология при “МБАЛ-Бургас”АД.”, че оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 11.07.2013г. в 10:00 ч. в аулата на болницата, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, административен корпус, ет.1.

                                  
                                                                                                  Председател: д – р Б. Миразчийски


Електронна преписка