Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за оповестяване на ценови предложения в открита процедура с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД”„Периодични доставки на медицински газове за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД”

Процедура №53

Срок: 16 Август 2013 0:00 -

           На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисия определена със Заповед № VІ – Р - 354 /18.07.2013 год. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас” АД, уведомява участниците в процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  “МБАЛ-Бургас”АД”, че оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 26.08.2013г. в 11:00 ч. в аулата на болницата, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, административен корпус, ет.1.

 

 

 

                                                   Председател: Ир. Петкова

 


Електронна преписка