Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за оповестяване на ценови предложения по обществена поръчка, с предмет: “Приготвяне и доставка на готова храна по диети за болните и ободряващи напитки за персонала в “МБАЛ – БУРГАС” АД”.

Процедура №57

Срок: 03 Октомври 2013 0:00 -

           На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисия определена със Заповед № VІ – Р - 428 /03.09.2013 год. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас” АД, уведомява участниците в процедура по реда на ЗОП, с предмет: “Приготвяне и доставка на готова храна  по диети за болните  и ободряващи напитки за персонала в “МБАЛ – БУРГАС” АД, че оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 11.10.2013г. в 11:00 ч. в аулата на болницата, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, административен корпус, ет.1.

 

 

 

                                                   Председател: д – р С. Славов

 


Електронна преписка