Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Изграждане на структурна кабелна мрежа за PACS система и мрежа за БИС и интернет достъп на „МБАЛ - Бур

Процедура №54

Срок: 12 Септември 2013 0:00 -
  1. „Панорама-ОТТ” АД, при условията на получена комплексна оценка на предложението от 100 т.;
  2. "Рейкон" ООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението от 92,18т.. 

 


 

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР                                                  

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                              /д-р Георги Матев/

 

 


Електронна преписка