Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка на фин млечен шоколад за нуждите на Отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас

Процедура №58

Срок: 03 Октомври 2013 0:00 -

               Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка на  фин млечен шоколад за нуждите на Отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас” АД.”:

 

  1. „Странджа МП” ООД, при условията на комплексна оценка на предложението – 97,37 т.;
  2.  „Ес енд ди Корпорейшън” ЕООД, при условията на комплексна оценка на предложението – 94,10 т.;
  3. „Реванш -22” ООД, при условията на комплексна оценка на предложението – 91,67 т..

 

       Предложението на “Ален Мак - 2002” ООД бива отстранено от участие в процедурата поради факта не несъответствие на грамажа на предлаганият фин млечен шоколад от 100 гр. с изискванията на Възложителя, съгласно които същият следва да е от 90 гр..

 

 

 

 

                                                   ПРОКУРИСТ НА                                                  

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                   /д-р Б. Миразчийски/

 


Електронна преписка