Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 бр. болнични легла за отделение по интензивно лечение при „МБАЛ –

Процедура №51

Срок: 22 Август 2013 0:00 -

Публична покана

 

              Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет:  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 бр. болнични легла за отделение по интензивно лечение при „МБАЛ – Бургас” АД”:

 

  1. „Дана Медикал” ЕООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението – 97,20 т..;
  2.  “Новимед” ООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението – 96,67 т.;
  3. „Медимаг МС” ООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението – 87,05;
  4. „Сиконикс Груп” ООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението – 85,82 т..

 

      

 

 

 

 

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР                                                  

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                              /д-р Георги Матев/


Електронна преписка