Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Лекар, специализант по Акушерство и гинекология

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД, обявява следните свободни длъжности:

Лекар, специализант по Акушерство и гинекология  – 2 бройки

Кандидатите трябва да представят:

  1. Заявление
  2. Автобиография
  3. Копие на диплома за завършено висше образование

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”