Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"ЛЕКАР" и придобита специалност  „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”