Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"ЛЕКАР" и придобита специалност  „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Допълнително материално стимулиране при добри финансови резултати

Изплащане на командировъчни при кампании за кръводаряване извън града

За кандидатите, чието местоживеене е извън град Бургас „МБАЛ – Бургас” АД поема разходите за наем на  жилище през първите 6 /шест/ месеца.

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”