Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАРИ за работа в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

търси да назначи

ЛЕКАРИ за работа в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"ЛЕКАР" С предимство ще се разглеждат молби на лекари с ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ

Могат да кандидатстват и лекари без придобита специалност.

Основна заплата за лекар без специалност - 780 лв. + ДТВ за спешност 300 лв.

Основна заплата за лекар със специалност - 830 лв. + ДТВ за спешност 300 лв.

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 begin_of_the_skype_highlighting  Отдел „Човешки ресурси"