Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МБАЛ Бургас приключи успешно европроект по схема „Безопасен труд”

МБАЛ Бургас приключи успешно европроект по схема „Безопасен труд”

 

МБАЛ-Бургас АД приключи успешно изпълнението на проект за безопасни и здравословни условия на труд, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Безопасен труд”. Реализацията на настоящия проект е продължение на  политиката на дружеството за инвестиции както в качеството на медицинското обслужване, така и в здравословните и безопасни условия на труд, съобщи изпълнителният директор на МБАЛ Бургас АД д-р Бойко Миразчийски. Проектът е реализиран в рамките на 1 година и е на стойност над 200 хиляди лева, като осигуреното собственото финансиране е 20% от общия бюджет на проекта.

        

Като най-важна дейност по проекта са осигурени 620 бр. работно облекло - съвременни, висококачествени лични предпазни средства и специално работно облекло. То е изработено от материали с подобрени защитни свойства и осигурява комфорт при ползване. Осигурена е повишена защита на медицинските специалисти от пренос на замърсявания от кръвен и микробен тип; осигурени са анатомични, ортопедични антибактериални обувки, позволяващи третиране с дезинфектант, подходящи и за операционни зали.

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.