Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МБАЛ Бургас АД инвестира в здравето и безопасността на медицинския персонал

През месец ноември 2013 година „МБАЛ-Бургас” АД официално стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013  по схема „Безопасен труд”.

 

Проектът е на стойност 249 999.08 лв., като осигуреното собственото финансиране е 20% от общия бюджет на проекта. Реализацията на проекта е продължение на  политиката на дружеството за инвестиции в здравословните и безопасни условия на труд.

 

Ръководителят на проекта Кремена Петрова съобщи: „Като част от дейностите по проекта ще се анализира и проектира оптимизирането на организацията на трудовата дейност в здравното заведение и ще бъдат осигурени най-висок клас лични предпазни средства и специално работно облекло на медицинския персонал”.

С тези пари ще бъде купено ново работно облекло и лични предпазни средства за медицинския персонал, след преценка на риска на работното място.

Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в болницата и повишаване производителността на труда, както и намаляване риска от злополуки и инциденти за работещите. Това ще се отрази и на качеството на медицинските услуги, предоставяни от здравното заведение.

Новото работно облекло ще бъде купено в рамките на следващите 9 месеца, какъвто е срокът по проекта.