Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАР, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"лекар"и придобита специалност  „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА”

 

Атрактивно заплащане

 

Телефон за контакт: 056/810595 Отдел „Човешки ресурси“

 

09.03.2022 Г.