Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ за работа в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

 

ЛЕКАР, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ за работа в

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"ЛЕКАР" и придобита специалност  „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Намалено работно време

Получаване на ваучери за храна

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

07.02.2022 г.