Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР, ТРУДОВА МЕДИЦИНА ИЛИ ЛЕКАР, ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ за работа в ТЕЛК

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

 

ЛЕКАР, ТРУДОВА МЕДИЦИНА ИЛИ ЛЕКАР, ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ за работа в ТЕЛК

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"лекар"и придобита специалност  ТРУДОВА МЕДИЦИНА или ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

24.01.2022 г.