Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОХРАНИТЕЛИ

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

търси да назначи

ОХРАНИТЕЛИ

Описание и изисквания за заемане на длъжността:

Опазване на имуществото, правата и интересите на „УМБАЛ – Бургас“ АД; Осъществяване на установения от работодателя пропускателен режим при влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него, в т.ч. на регламентирани от работодателя проверки на трети лица, съгласно ЗЧОД; Извършване на наблюдение и обходни действия в зоната за отговорност; Проверки на сигнали, получени от включени централни или локални технически системи за сигурност, наблюдение и контрол; Осигуряване на ред, спокойствие и сигурност в охранявания обект.

Вид и равнище на образование:

Средно образование

Удостоверение за професионално обучение по професия Охранител

Телефон за контакт: 056/81-05-95

Отдел „Човешки ресурси"

07.01.2022 г.