Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за работа в Микробиологична лаборатория

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за работа в Микробиологична лаборатория

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”

Ваучери за храна

Намалено работно време

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

27.10.2021 г.