Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБА № 1/2015 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБА № 1/2015 г.

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД търси да назначи на трудов договор ЛЕКАРИ  С ВЪЗМОЖНОСТ ДА СПЕЦИАЛИЗИРАТ  ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА по чл.13 от Наредба № 1/2015 г. (лечебно заведение, което няма одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по съответната специалност, може да сключи договори с бази за обучение по чл.5, ал.2 от Наредба 1/2015 за обучение по клинични специалности на свои служители).

         Практическото обучение на специализантите ще се провежда в лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за извършване на дейности по  следдипломно обучение на  специализанти в областта на здравеопазването.

         Възможностите за обучение са по следните специалности:

  1. Детска гастроентерология – чл.13, ал.1 от Наредба № 1/2015 г.- държавна поръчка – 1 бройка
  2. Детска пневмология и фтизиатрия - чл.13, ал.1 от Наредба № 1/2015 г.- държавна поръчка – 1 бройка
  3. Обща и клинична патология - чл.13, ал.1 от Наредба № 1/2015 г.- държавна поръчка – 1 бройка
  4. Пневмология и фтизиатрия - чл.13, ал.1 от Наредба № 1/2015 г.- държавна поръчка – 1 бройка
  5. Клинична алергология - чл.13, ал.1 от Наредба № 1/2015 г.- държавна поръчка – 1 бройка

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

14.09.2021  г.