Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар"  и придобита специалност СПЕШНА МЕДИЦИНА, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Могат да кандидатстват и лекари без специалност

Намалено работно време

Атрактивно заплащане

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

14.04.2021 г.