Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ /медицинска сестра, акушерка или фелдшер/ за работа в ЗВЕНО ЗА ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТЕРИЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ /медицинска сестра, акушерка или фелдшер/ за работа в ЗВЕНО ЗА ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТЕРИЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, „АКУШЕРКА“ ИЛИ „ФЕЛДШЕР“

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

10.03.2021 Г.