Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА РАБОТА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ

 

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  ЗА РАБОТА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ  

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

Атрактивни условия за работа в Отделение по инфекциозни болести

Приоритет ще ползват следните отделения:

Отделение по хемодиализа, Отделение по урология, Отделение по спешна медицина, Клиника по съдова хирургия, Отделение по нефрология, Отделение по вътрешни болести, ОАИЛ, Първо и второ отделение по хирургия, Първо и второ отделение по педиатрия, Операционен блок, Отделение за продължително лечение

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

08.05.2020 г.