Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД, обявява следните свободни длъжности:

Лекар, специализант по Педиатрия – 1 бройки

Лекар, специализант по  Съдебна медицина – 1 бройка

Лекар, специализант по АГ – 1 бройка

Изисквания към кандидатите:

  1. Висше медицинско образование.
  2. Актуално членство в БЛС.

 

Желаещите да специализират в „УМБАЛ – Бургас” АД следва да представят в Отдел „Човешки ресурси”  следните документи:

  1. Заявление в свободен текст.
  2. Диплома за завършено висше образование, заверена „вярно с оригинала”.
  3. Автобиография – европейски формат.
  4. Удостоверение за трудов стаж, ако има такъв.
  5. Декларация за потвърждаване намерението да провежда специализация по съответната специалност.

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

17.06.2019 г.