Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

  

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация „медицинска сестра”

Може да се кандидатства за сключване на втори трудов договор

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

03.06.2019 г.