Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"лекар"и придобита специалност  ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ ИЛИ ПУЛМОЛОГИЯ

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

29.03.2019 г.