Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар"

Могат да кандидатстват  новозавършили лекари и лекари без специалност.

„УМБАЛ – Бургас” АД е база следдипломно обучение на лекари за придобиване на следните специалности: Анестезиология и интензивно лечение; Вътрешни болести; Гастроентерология; Ендокринология и болести на обмяната; Ревматология; Инфекциозни болести; Кардиология; Клинична лаборатория; Неврохирургия; Нервни болести; Нефрология; Образна диагностика; Ортопедия и травматология; Очни болести; Педиатрия; Съдебна медицина; Съдова хирургия; Трансфузионна хематология; Урология; УНГ болести; ФРМ; Хирургия; Неонатология.

 

На новозавършилите лекари и тези без специалност, които бъдат назначени на работа в Отделение по спешна медицина в рамките на 6 /шест/ месеца от назначаването ще им бъде дадена възможност за започване на специализация по някои от гореизброените специалности.

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

25.06.2018 г.