Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Познания в изграждане, поддръжка и настройка на LAN МРЕЖИ.
  • Познания в инсталирането и администрирането на Windows операционни системи.
  • Базови познания по SQL.
  • Владеене на Английски език на техническо ниво.

 

Отговорности:

 

  • Работа със специализиран болничен софтуер и поддръжка на същия.
  • Изготвяне на месечни и ежедневни отчети за отчитане към НЗОК със специализиран софтуер.
  • Изготвяне на справки за нуждите на болничното заведение.
  • Съдействие при възникнали проблеми свързани с ОС, компютърната мрежа, болничния софтуер и други.

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”