Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР, ЧЛЕН ТЕЛК

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

  

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР, ЧЛЕН ТЕЛК

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар" и придобита специалност ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността

  

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

  

 10.10.2017 г.