Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

  

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар",  придобита специалност АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И С ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

04.10.2017 г.