Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ за ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

  

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ за ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар" и призната специалност „ХИРУРГИЯ”

 

 

 Телефон за контакт: 056/810595 Отдел „Човешки ресурси”