Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

СПЕШНО търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

Допълнително възнаграждение за трудов стаж  и професионален опит

Допълнително възнаграждение за работа по клинични пътеки

 

Ваучери за храна

 

Намален работен ден

 

Ползване на допълнителен платен годишен отпуск

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

14.08.2017 г.