Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”