Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"ЛЕКАР" и придобита специалност „Неонатология” или „Педиатрия”

Основна заплата според ВПРЗ в „МБАЛ – Бургас” АД.

Изплащане на допълнителни трудови възнаграждения за работа по клинични пътеки и интензивен труд.

Предоставя се възможност за полагане на допълнителни платени дежурства.

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

21.09.2016 г.