Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

ЛЕКАР за работа в ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация „ЛЕКАР” и придобита специалност „ПЕДИАТРИЯ”

Основна заплата + 1% върху нея допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Изплащане на допълнителни трудови възнаграждения за работа по клинични пътеки

Атрактивно заплащане при полагане на допълнителни платени дежурства

Телефон за контакти: 0888313513 – д-р Ангелов – началник на Първо отделение по педиатрия