Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ИЛИ АКУШЕРКА , ИЗПЪЛНЯВАЩА СЕКРЕТАРСКИ ФУНКЦИИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ИЛИ АКУШЕРКА , ИЗПЪЛНЯВАЩА СЕКРЕТАРСКИ ФУНКЦИИ за работа  в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

  

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”медицинска сестра” или „акушерка”

Много добра компютърна грамотност

Работно време – 8 ч.редовна смяна

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”