Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за работа в Лаборатория по микробиология

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

търси да назначи

 

СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за работа в Лаборатория по микробиология

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” и ОКС "бакалавър" или "магистър" по УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

21.03.2024 г.