Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОПЕРАТОР-АВТОКЛАВ за работа в ЗВЕНО ЗА ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТЕРИЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

ОПЕРАТОР-АВТОКЛАВ за работа в ЗВЕНО ЗА ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТЕРИЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

Осигурява стерилни материали за приложение в медицинската практика, като: обслужва и контролира работата на водоподготвителната инсталация, стерилизаторите, машината за опаковане, при стриктно спазване на всички инструкции за правилна експлоатация; подготвя и опакова хирургически инструменти, операционно бельо, марля за операционните зали и контейнерите на превързочните сектори, за обезпечаване работата на отделенията; опакова медицински материали във фолио опаковки, включително и термолабилните, подлежащи на газова стерилизация

Изисквания за заемане на длъжността:

Средно образование

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

12.12.2023 г.