Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОПЕРАТОР-АВТОКЛАВ

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

ОПЕРАТОР-АВТОКЛАВ

Осигуряване на стерилни материали за приложение в медицинската практика

1.       Обслужва и контролира работата на водоподготвителната инсталация, стерилизаторите, машината за опаковане, при стриктно спазване на всички инструкции за правилна експлоатация

2.       Ежедневно преди започване на работния ден взема проби за химичен анализ на водата

3.       Подготвя и опакова хирургически инструменти, операционно бельо, марля за операционните зали и контейнерите на превързочните сектори, за обезпечаване работата на отделенията

4.       Опакова медицински материали във фолио опаковки, включително и термолабилните, подлежащи на газова стерилизация

5.       Подготвя марля за нуждите на потребителите на стерилни материали.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”