Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

О Б Я В А   З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

търси да назначи

ОХРАНИТЕЛ

Описание и изисквания за заемане на длъжността:

Опазване на имуществото, правата и интересите на „УМБАЛ – Бургас“ АД; Осъществяване на установения от работодателя пропускателен режим при влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него, в т.ч. на регламентирани от работодателя проверки на трети лица, съгласно ЗЧОД; Извършване на наблюдение и обходни действия в зоната за отговорност; Проверки на сигнали, получени от включени централни или локални технически системи за сигурност, наблюдение и контрол; Осигуряване на ред, спокойствие и сигурност в охранявания обект.

Вид и равнище на образование:

Средно образование

Да има успешно завършен курс за обучение за изпълнител на охранителна дейност

Телефон за контакт: 056/81-05-95

Отдел „Човешки ресурси,СДО и НД"

05.12.2023 г.