Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩ РАБОТНИК

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

търси да назначи

ОБЩ РАБОТНИК

Описание и изисквания за заемане на длъжността:

Извършване на дейности по функциониране на автоклавна инсталация. Оказване на съдействие  и подпомагане работата в складовете и архива на лечебното заведение. Поддържа хигиената пред хирургичен и терапевтичен корпус.

Вид и равнище на образование:

Средно образование

Телефон за контакт: 056/81-05-95

Отдел „Човешки ресурси,СДО и НД"

 

05.06.2023 г.