Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация "лекар" и придобита специалност  НЕОНАТОЛОГИЯ  или  ПЕДИАТРИЯ

Могат да кандидатстват и новозавършили лекари и лекари без специалност.

„УМБАЛ – Бургас” АД е база следдипломно обучение на лекари за придобиване на следните специалности: Педиатрия и Неонатология.

 

На новозавършилите лекари и тези без специалност, които бъдат назначени на работа в Отделение по неонатология  ще им бъде дадена възможност за започване на специализация по някои от гореизброените специалности.

Атрактивно заплащане

Ваучери за храна

За лица живеещи в други населени места, възможност за подпомагане при наемането на жилище.

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

05.07.2022 г.