Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация "лекар", специалност „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“  и/или „НЕФРОЛОГИЯ“

Могат да кандидатстват и лекари без специалност

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

12.05.2022 г.