Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация"лекар"и придобита специалност НЕВРОХИРУРГИЯ

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Допълнително материално стимулиране за работа по клинични пътеки

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

20.07.2022 г.