Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ред за оказване на медицинска помощ на украински бежанци в УМБАЛ Бургас и МЦ "Св. Николай Чудотворец"

Украинските бежанци със статут на временна закрила могат да получат безплатна медицинска помощ в Спешно отделение на УМБАЛ Бургас единствено при спешни състояния. В тези случаи не се заплащат прегледи, изследвания, лечение, операции. При спешни състояния, не изискващи болнично лечение (напр. наранявания, травми и т.н.), пациентите се преглеждат и обработват също без заплащане. Заплащане може да се наложи само тогава, когато Здравната каса не покрива определени консумативи, които трябва да бъдат използвани в операцията (напр. изкуствени стави и други импланти).
 

Съгласно действащата нормативна уредба като "Спешно състояние" се определя  всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

"Спешен пациент" е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи или до смърт.

В спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

  1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
  2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;
  3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;
  4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните-търси се съдействие на органите на реда и Центъра за психично здраве - Бургас;
  5. Жени със започващо раждане или аборт;
  6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
  7. Военноинвалиди и военнопострадали;
  8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.


Преценката за това кое състояние е спешно, се извършва от медицинските лица в Спешно отделение.

МЦ "Св. Николай Чудотворец" извършва прегледи в доболнична помощ на пациенти, чието състояние не е спешно. Те се извършват съгласно действащите  разпоредби, които не приравняват украинските бежанци към здравноосигурените български граждани. След промени в законодателството, които предстоят да бъдат приети всеки момент, украинските бежанци ще получат право на безплатни прегледи в доболничната помощ, каквито имат здравноосигурените български граждани, включително право на избор на личен лекар, направления за специалисти, изследвания и т.н. Дотогава има възможност прегледите да бъдат извършени платено или чрез медицинска застраховка със застрахователно дружество.

Бъдете информирани

Информационен бюлетин