Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Инвестиционно предложение на УМБАЛ Бургас

Инвестиционно предложение на УМБАЛ Бургас
 

УМБАЛ Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

„Промяна на предназначение и реконструкция на част от съществуваща сграда /бл.5/ и нейната реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности в ПИ 07079.601.265, сграда с идентификатор 07079.601.265.5 по КККР на гр. Бургас в УПИ I-265, кв.4а по плана на ж.к. “Зорница“- за Диагностично-консултативен блок на УМБАЛ Бургас“.